Privacy Policy Drankgigant.nl


In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Drankgigant.nl de informatie gebruikt en beschermt die u aan Drankgigant.nl verstrekt bij het bezoek aan deze website. Drankgigant.nl streeft ernaar te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Als we u bij het bezoek aan deze website vragen om specifieke informatie aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Drankgigant.nl kan dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door deze pagina te updaten. Bezoek deze pagina daarom regelmatig om te controleren of u het eens bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht geworden op 28 maart 2011.

Wat wij verzamelen:

Drankgigant.nl kan de de volgende informatie verzamelen:

  • Informatie over de producten van Drankgigant.nl die u bezit
  • Naam en contactgegevens, inclusief uw e-mailadres
  • Demografische informatie zoals uw postcode, voorkeuren en interesses
  • Andere informatie die van belang is voor klantenquêtes en/of aanbiedingen

Cookies, wat zijn het en waarom wij ze gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met paginas van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit zal er tegelijkertijd voor zorgen dat u niet kunt afrekenen en dus geen bestelling kunt plaatsen.

Cookie van Google

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en wordt daar opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Beheer van uw persoonlijke informatie en uw rechten

Wij behandelen al uw persoonlijke informatie met uiterste zorg, wij zullen uw informatie niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht de verwerking te beperken, het recht op dataportabiliteit en het recht op verzet. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Privacy Policy

Dit is de website van Drankgigant.nl

  • Ons vestigingsadres is: President Rooseveltlaan 774, 4382 NB Vlissingen
  • Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 58258264
  • B.T.W.-nummer: NL 852949625 B01 / BE 0549.935.263 / MwSt. No.: 116/5915/4672


Drankgigant.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Drankgigant.nl draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Drankgigant.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren
1. Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
2. Om u te informeren over de ontwikkeling van Drankgigant.nl en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich middels de uitschrijflink afmelden voor deze mailings of ons dat laten weten door een email te sturen naar [email protected];
3. U te kunnen verzoeken uw ervaringen met Drankgigant.nl te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn;

Drankgigant.nl verkoopt uw gegevens niet
Drankgigant.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van Drankgigant.nl, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzagerecht en correctie
Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via E-mail [email protected]; of per brief Drankgigant.nl B.V. President Rooseveltlaan 774, 4382 NB Vlissingen.

We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.


Advertenties
De site van Drankgigant.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Drankgigant.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

- Per email: [email protected]
- Per telefoon: 0118-412035
- Per brief op dit adres: President Rooseveltlaan 774, 4382NB te VlissingenSie müssen 18 Jahre oder älter sein, um diese Seite zu besuchen.